Basis Looptrainer

De door de Atletiekunie erkende opleiding Basis Looptrainer 3 is geschikt voor iedereen die individueel of in clubverband loopt en het leuk lijkt om zelfstandig trainingen te gaan verzorgen of die werkzaam (willen) zijn in de fitness- en/of gezondheidsbranche en het leuk lijkt naast de huidige werkzaamheden aan de slag te gaan met loopgroepen.

De opleiding Basis Looptrainer 3 is een opleiding met workshops en aanvullende opdrachten die in de eigen trainingspraktijk kunnen worden uitgevoerd.

Opleidingsdoelen

De opleiding heeft tot doel zelfstandige trainers op te leiden. De nadruk van de opleiding ligt op het training geven aan atleten.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor iedereen met atletiekervaring die zelfstandig op een verantwoorde wijze een groep atleten (pupillen, junioren of senioren) training wil geven en/of door wil stromen naar de opleiding Prestatie Looptrainer 4 om meer prestatiegericht aan de slag te gaan.

Omvang

30 contacturen verdeeld over 6 workshops van 5 uur.

Na de cursus

Na afloop van de opleiding kan er examen gedaan worden bij de Atletiekunie. Dit examen bestaat uit een theoretische beoordeling van het portfolio en een praktisch examen door het geven van een training bij de eigen vereniging. Zowel het theoretische als praktische gedeelte van het examen wordt beoordeeld door een door de Atletiekunie aangewezen beoordelaar.

Cursusleiders

Johan Akkermans / Henk Rams

Kosten

€500,- exclusief PvB

Inhoud workshops